Procedura przywrócenia terminu wnioskowania o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Procedura przywrócenia terminu wnioskowania o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych

Dodano: niedziela, 4 października 2020 19:25

W sytuacji uzasadnionej przyczynami obiektywnymi tj. okolicznościami, których nie dało się przewidzieć ani im zapobiec, można wnioskować do samorządu studenckiego o przywrócenie terminu złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Aby złożyć wniosek o przywrócenie terminu:

1. Należy pobrać wniosek : https://drive.google.com/file/d/1jya2iK-59lYeaBpDYUSxomgj2aabLBYe/view?fbclid=IwAR0zltDBFi9XjZLa8oFsE-LWMjsmWfN2pAAWtOuTM8VRXl4YUwZI3-_QueY

2. Wniosek należy uzupełnić elektronicznie, zapisać w formacie pdf oraz przesłać ze studenckiej skrzynki mailowej (@student.uek.krakow.pl) na adres e-mail: socjalna@psuek.pl.
Wniosek można też wydrukować i zostawić w skrzynce w paw. S, wiszącej na drzwiach biura 226;

3. Opcjonalnie do wniosku można dołączyć załączniki potwierdzające okoliczności, których nie dało się przewidzieć ani im zapobiec.

Wnioski zawierające uzasadnienie zostaną przekazane przez Parlament Studencki do Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w celu rozpatrzenia.