PsUEK Wyszukiwarka

Regulamin Samorządu Studenckiego UEK

Regulamin Samorządu Studenckiego UEK jest najważniejszym aktem prawem regulującym funkcjonowanie samorządu studenckiego naszej Uczelni.

Wymóg uchwalenia regulaminu samorządu studenckiego narzuca Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie art. 202 ust. 2 ustawy, reguluje on zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Ponad to musi być zgody ze statutem uczelni. Aby wszedł w życie, po uchwaleniu przez uczelniany organ samorządu studenckiego musi być jeszcze przedmiotem obrad senatu uczelni, która stwierdza jego zgodność z ustawą oraz statutem Uczelni.

W dniu 12 lutego 2016 roku został uchwalony nowy Regulamin Samorządu Studenckiego, którego zgodność z aktami prawnymi została stwierdzona 22 lutego 2016 roku – jest to aktualny regulamin.

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku

Załączniki:
Załącznik 1 – Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Załącznik 2 – Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Załącznik 3 – Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Poprzednio obowiązujący regulamin:
Regulamin Samorządu Studenckiego UEK z dnia 14 listopada 2013 roku

Załączniki:
Załącznik 1 – Regulamin Studenckiej Rady Wydziału UEK
Załącznik 2 – Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego UEK
Załącznik 3 – Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego UEK