Dofinansowania - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Dofinansowania

Parlament Studencki w ramach swojego budżetu przyznaje dodatkowe środki dla organizacji studenckich i kół naukowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy:

  • wypełnić elektroniczny formularz z wnioskiem o dotacje,
  • poczekać na decyzję Zarządu Parlamentu Studenckiego,
  • jeśli decyzja jest pozytywna, budżet organizacji zostanie powiększony o odpowiednia kwotę.
  • po projekcje, w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, należy złożyć sprawozdanie finansowe z projektu wg wzoru.
    NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA  SKUTKUJE ZAWIESZENIEM PRAWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOŃCA SEMESTRU.

 

Formularz z wnioskiem o dotację

Sprawozdanie z przedsięwzięcia organizowanego z wykorzystaniem dofinansowania przyznanego przez PSUEK

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uchwała Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki UEK 

Uchwała nr 14 – podział środków na cele studenckie na rok 2021

Harmonogram konkursów o dofinansowania

 

Archiwalne wyniki konkursów:

Semestr zimowy 2018 – KONKURS II:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr zimowy 2018 – KONKURS I:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr letni 2018 – KONKURS V:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr letni 2019 – KONKURS V:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr zimowy 2019 – KONKURS DODATKOWY:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr letni 2020 – KONKURS DODATKOWY:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr zimowy 2020 – KONKURS VI:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr letni 2021 – KONKURS I:
Rozstrzygnięcie konkursu
Uchwała zmieniająca harmonogram konkursów

Semestr letni 2021 – KONKURS III:
Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr zimowy 2021 – KONKURS IV:

Rozstrzygnięcie konkursu

Semestr zimowy 2021 – KONKURS V:

Rozstrzygnięcie konkursu