PsUEK Wyszukiwarka

Dofinansowania

Parlament Studencki w ramach swojego budżetu przyznaje dodatkowe środki dla organizacji studenckich i kół naukowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy:

  • wypełnić elektroniczny formularz z wnioskiem o dotacje,
  • poczekać na decyzję Zarządu Parlamentu Studenckiego,
  • jeśli decyzja jest pozytywna, budżet organizacji zostanie powiększony o odpowiednia kwotę.
  • po projekcje, w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, należy złożyć sprawozdanie finansowe z projektu wg wzoru.
    NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA  SKUTKUJE ZAWIESZENIEM PRAWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOŃCA SEMESTRU.

Formularz z wnioskiem o dotację

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uchwała Zarządu Parlamentu Studenckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki UEK 

Sprawozdanie z przedsięwzięcia organizowanego z wykorzystaniem dofinansowania przyznanego przez PSUEK

Harmonogram konkursów na semestr zimowy

Harmonogram dodatkowego konkursu grudniowego:
Harmonogram

Wyniki konkursów:

Semestr zimowy 2018 – KONKURS II:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr zimowy 2018 – KONKURS I:
Uchwała
Załącznik do uchwały

Semestr letni 2018 – KONKURS V:
Uchwała
Załącznik do uchwały