PsUEK Wyszukiwarka

FAQ

1.Jak uzyskać dostęp do wi-fi?
Aby uzyskać dostęp do sieci wi-fi wystarczy uzupełnić formularz dostępny w laboratorium informatycznym w Pawilonie B, na pierwszym piętrze. Dane do uzupełnienia, które potrzebujecie to: numer albumu i adres Mac. Po uzupełnieniu formularza musicie zanieść go do centrum informatyków, które jest w Paw. B na drugim piętrze. Zazwyczaj procedura wprowadzenia Waszego komputera lub telefonu do sieci trwa 15 minut.

2.Indywidualne toki / plany studiów – co to jest i kto się może o nie starać?

  • ITS – organizacja studiów, która uwzględnia indywidualne zainteresowania studenta, służy poszerzaniu wiedzy i horyzontów,daje możliwości indywidualnego rozwoju poprzez bardziej bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, pozwala ukierunkować wykształcenie według własnych zainteresowań i zdolności.
    o ITS mogą starać się studenci, który ukończyli pierwszy rok nauki i w tym czasie osiągnęli wysoką średnią
  • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) – organizacja studiów, pozwalająca studentowi na realizację programu nauczania przez wybór indywidualne ustalanie terminówzajęć, zaliczeń, egzaminów, a także opuszczenie większej ilości zajęć. IOS przyznawane jest TYLKO w szczegolnych okolicznościach, a decyzję o pozytywnym bądź nie rozpatrzeniu sprawy podejmuje właściwy dziekan.

3.Czy sekcja promocji na UEK organizuje praktyki?
Obowiązkowe praktyki dla studentów trybu dziennego można odbyć również w sekcji promocji UEK. Szukajcie ogłoszeń o nich na stronach Akademickiego Centrum Kariery!

4.Czym jest zapomoga losowa? (w przypadku np. śmierci kogoś z rodziców, kradzieży itp.)
W przypadku zdarzeń losowych, które stawiają go w trudnej sytuacji materialnej, student może zwrócić się do komisji stypendialnej swojego wydziału o przyznanie zapomogi losowej. O taką pomoc materialną można się ubiegać maksymalnie raz na semestr. O wysokości takiego świadczenia decyduje komisja. Na UEK  jest to maksymalnie 700 zł. Powód ubiegania się o nią musi być udokumentowany (np. poświadczeniami lekarskimi, aktem zgonu członka rodziny, aktem urodzenia dziecka przez studentkę, paragonami za lekarstwa itp.)

5.Kim jest Rzecznik Praw Studenta i jakie są jego obowiązki?
Rzecznik Praw Studenta jest osobą, która reprezentuje i broni praw i obowiązków studenta. Jest również instytucją do której powinni zgłaszać się wszyscy studenci UEK, którzy mają zastrzeżenia co do działania Uczelni bądź też uważają się za niesprawiedliwie potraktowanych przez nauczycieli, pracowników, bądź instytucje uczelniane.

6.Czym jest mityczne drugie piętro na stołówce?
Na drugim piętrze znajduje się stołówka dla pracowników uczelni, ale jest tam wydzielona również część stołówki dostępna dla studentów.

7.Kiedy wybiera sie promotora?
Po wyborze specjalności – koniec 3ciego / początek 4tego semestru nauki. Listy promotorów zwykle dostępne są na stronie internetowej katedry prowadzącej daną specjalność

8.Czy można przepisać się do innej grupy językowej i jak to zrobić?
Podanie o zmianę grupy językowej należy złożyć w Sekretariacie Centrum Językowego UEK. Decyzja jest uzależniona od zapełnienia grup i organizacji lektoratów.

9.Jak zapisać się na WF?
wystarczy przyjść na pierwsze zajęcia WF – plany WFów zwykle pojawiają się na tablicy ogłoszeń w paw. S i stronie internetowej AWF UEK tydzień przed rozpoczęciem semestru. Warto się pospieszyć – ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, a na niektóre jest bardzo dużo chętnych!

10.Jak zaliczyć test BHP oraz Biblioteczny?
Test BHP oraz z wiedzy bibliotecznej są niezbędne do zaliczenia I semestru studiów. Podejmujemy je na platformie moodle, a następnie udajemy się z indeksem do sali -108 w pawilonie A w godz. 9.00-14.00 (piwnica na samym końcu) po wpis ze szkolenia BHP – po podaniu liczby punktów p. Zbigniewowi Gieroniowi wpis dostajemy od ręki i do Biblioteki II piętro 203 w godz. 8.00-15.00 po wpis ze szkolenia bibliotecznego – indeks zostawiamy w pudełeczku i po ok. 2h możemy go odebrać.

11.Jak nieobecności wpływają na ocenę z wf
Chociaż nie wszyscy nauczyciele traktują ten przepis restrykcyjnie, można mieć maksymalnie 2 nieobecności nieodrobione (niezależnie od powodu). 1 nieobecność – ocena dobra, 2 – dostateczna.  Tzw. “odróbki” pozwalają nam podnieść ocenę, ale też nie należy z nimi przesadzać…

12. Gdzie można znaleźć terminy konsultacji oraz gdzie one się odbywają
Platforma Moodle (cel.uek.krakow.pl) zawiera terminy i miejsca konsultacji większości nauczycieli. Gdyby ich tam nie było – polecamy telefon do katedry w której poszukiwany wykładowca/ćwiczeniowiec/lektor jest zatrudniony.

13. Jakie są obowiązki starostów grup, potoków?

  • Zanoszenie indeksów po niektóre wpisy (czasami wykładowcy proszą, żeby przyszła jedna osoba)
  • Ustalanie terminów egzaminów
  • Komunikacja wykładowca-grupa (nagłe wypadki, odwołania zajęć)
  • Kontakt grupa-dziekanat (zanoszenie legitymacji do podbicia, odbieranie kart egzaminacyjnych)

Działania starosty zależą też od jego grupy, od kontaktów z ludźmi. Czasami udostępnia on materiały od prowadzących