PSUEK Wyszukiwarka

Opiekunowie kierunków

*S- tryb stacjonarny, N- niestacjonarne, W- wszystkie

Kierunek studiów Stopień Rok Tryb Opiekun kierunku
Instytut Ekonomii
Ekonomia W W W Prof. dr hab. Adam Nalepka
Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze W W W Dr hab. Robert Włodarczyk, prof. UEK
Europeistyka W W W Dr Aleksandra Pleśniarska
Międzynarodowe stosunki gospodarcze specjalność: Ekonomia biznesu międzynarodowego W W W Dr Agnieszka Pach- Gurgul
Międzynarodowe stosunki gospodarcze specjalność Handel zagraniczny W W W Dr Bożena Pera
Instytut Finansów
Audyt finansowy II I-II S i N Dr Paweł Zieniuk
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II I-II S i N Dr Mateusz Folwarski
Finanse i rachunkowość I I-III S Dr Katarzyna Łach
Finanse i rachunkowość I I-III N Dr Maciej Cycoń
Finanse i rachunkowość II I-II S i N Dr Marcin Surówka
Rynki finansowe II I-II S i N Dr Paweł Oleksy
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II I-II S i N Dr Krzysztof Stepaniuk
Instytut Prawa
Prawo jmgr I S i N Mgr Karol Magoń
Prawo jmgr II S i N Dr Marcin Kiełbasa
Prawo jmgr III S i N Dr Wojciech Fill
Prawo jmgr IV S i N Mgr Karol Magoń
Prawo jmgr V S i N Dr Paweł Filipek
Instytut Metod Ilościowych
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich
Gospodarka przestrzenna I I S Dr inż. Artur Hołuj
Gospodarka przestrzenna I II S Dr Bernadetta Zawilińska
Gospodarka przestrzenna I III S Dr Marcin Semczuk
Gospodarka przestrzenna I IV S Dr inż. Artur Hołuj
Gospodarka przestrzenna I IV N Dr Piotr Serafin
Studia miejskie I I S Dr Andrzej Laskowski
Instytut Polityk publicznych i Administracji
Administracja I I-III S i N Dr Adam Drozdek
Administracja II I-II S i N Dr Aldona Piotrowska
Gospodarka i Administracja Publiczna I I S Dr Norbert Laurisz
Gospodarka i Administracja Publiczna I II S Dr Michał Możdżeń
Gospodarka i Administracja Publiczna I III S Dr Michał Możdżeń
Gospodarka i Administracja Publiczna II I S Dr Tomasz Geodecki
Gospodarka i Administracja Publiczna II II S Dr Piotr Kopyciński
Instytut Polityk Publicznych i Administracji
Stosunki międzynarodowe I I S Dr Dobrosława Wiktor-Mach
Stosunki międzynarodowe I II S Dr Agnieszka Latosińska
Stosunki międzynarodowe I III S Mgr Piotr Głogowski
Stosunki międzynarodowe II I S Dr Łukasz Danel
Stosunki międzynarodowe II II S Dr Karol Kaczorowski
Socjologia I III S Dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK
Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
Towaroznawstwo W W S i N Dr inż. Lidia Ostasz
Innowacyjność produktu W W S i N Dr hab. Wiesław Łukasiński
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji W W S i N Dr Jarosław Świda
Instytut Zarządzania
Informatyka stosowana W W S i N Mgr Katarzyna Wójcik
Innowacje w biznesie W W S i N Dr Renata Winkler
Inżynieria organizacji i zarządzania W W S i N Dr Edyta Bielińska- Dusza
Logistyka międzynarodowa W W S i N Dr Dorota Dziedzic
Marketing i komunikacja rynkowa W W S i N Dr Katarzyna Sanak- Kosmowska
Modern Business Management W W S i N Dr Konrad Kolegowicz
Organizacja i zarządzanie- st. men. W W S i N Dr Marcin Karwiński
Rachunkowość i controlling W W S i N Dr hab. Bartosz Kurek
Turystyka i rekreacja W W S i N Dr Michał Rudnicki
Zarządzanie W W S i N Dr Tomasz Małkus
Zarządzanie międzynarodowe W W S i N Dr Agnieszka Żak