PsUEK Wyszukiwarka

Pomoc materialna

1.Pomoc materialna
a.Rodzaje pomocy materialnej
Każdy student może ubiegać się o następujące rodzaje pomocy materialnej (dane świadczenie na tylko jednym kierunku, obojętne na jakiej uczelni!):

  1. stypendium socjalne (w tym w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w akademiku lub na stancji),
  2. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  3. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  5. zapomoga losowa.

b.Wnioski
Aktualne wzory wniosków o każdy rodzaj pomocy materialnej znajdują się na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sekcji Wykaz załączników do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów.

c.Terminy
Aktualnie obowiązujące terminy ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2018/2019:

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:                                         

Dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

a) etap I. elektroniczna rejestracja  w ERWOS/USOS  –  od 1 sierpnia do 9 września 2018r.,
b) etap II. dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS/USOS wraz z załącznikami –  od 10 do 21 września 2018r.;

Termin dodatkowy – dla studentów I roku potwierdzających podjęcie studiów we wrześniu:
c) etap I. elektroniczna rejestracja w USOS  –  od 24 do 26 września 2018r.,
d) etap II. dostarczenie do weryfikacji wydruków z USOS wraz z załącznikami – od 24 do 29 września 2018r.;

 

Dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

studenci I roku studiów II stopnia

a) etap I. elektroniczna rejestracja  w USOS  –  od 7 do 14 marca 2019r.,
b) etap II. dostarczenie do weryfikacji wydruków z USOS wraz z załącznikami –  od 13 do 15 marca 2019r.;

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:
a) etap I. elektroniczna rejestracja w ERWOS/USOS – od 1 do 31 października 2018r. 

b) etap II. dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS/USOS wraz z załącznikami, po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego – od 12 do 16 listopada 2018r.

Dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

studenci I i II roku studiów II stopnia

a) etap I. elektroniczna rejestracja w ERWOS/USOS – od 7 do 14 marca 2019r. 
b) etap II. dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS/USOS wraz z załącznikami, po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego – od 21 do 22 marca 2019r.

d.Komisje Stypendialne

Komisja Stypendialna Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej
Komisja Stypendialna Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Komisja Stypendialna Wydziału Finansów i Prawa
Komisja Stypendialna Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania