PsUEK Wyszukiwarka

Pomoc materialna

1.Pomoc materialna
a.Rodzaje pomocy materialnej
Każdy student może ubiegać się o następujące rodzaje pomocy materialnej (dane świadczenie na tylko jednym kierunku, obojętne na jakiej uczelni!):

  1. stypendium socjalne (w tym w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w akademiku lub na stancji),
  2. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  3. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  5. zapomoga losowa.

b.Wnioski
Aktualne wzory wniosków o każdy rodzaj pomocy materialnej znajdują się na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sekcji Wykaz załączników do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów.

c.Terminy
Aktualnie obowiązujące terminy ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2017/2018:

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:                                         

Dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

Etap I – elektroniczna rejestracja w ERWOS: od 15 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.

Etap II – dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS wraz z załącznikami: od 11 września 2017 r. do 20 września 2017 r.

Dla osób z rekrutacji marcowej:

Etap I: rejestracja: do 16 marca 2018 r.

Etap II: składanie wniosków: pocztą (do 15.03), osobiście (19-20.03)

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:                                                                                                         

Dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

Etap I: elektroniczna rejestracja w ERWOS: od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.

Etap II: dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS wraz z załącznikami: po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego: od 7 listopada 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

Dla osób z rekrutacji marcowej:

Etap I: rejestracja: do 16 marca 2018 r.

Etap II: składanie wniosków: po ogłoszeniu rankingu wstępnego

d.Komisje Stypendialne

Komisja Stypendialna Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej
Komisja Stypendialna Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Komisja Stypendialna Wydziału Finansów i Prawa
Komisja Stypendialna Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania