Dofinansowania

Parlament Studencki w ramach swojego budżetu przyznaje dodatkowe środki dla organizacji studenckich i kół naukowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy:

- wypełnić elektroniczny formularz z wnioskiem o dotacje,

- poczekać na decyzję Zarządu Parlamentu Studenckiego,

- jeśli decyzja jest pozytywna, budżet organizacji zostanie powiększony o odpowiednia kwotę.

- po projekcje, w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, należy złożyć sprawozdanie finansowe z projektu wg wzoru.
NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA  SKUTKUJE ZAWIESZENIEM PRAWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOŃCA SEMESTRU.

Formularz z wnioskiem o dotację

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uchwała Zarządu Parlamentu Studenckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki UEK 

Sprawozdanie z przedsięwzięcia organizowanego z wykorzystaniem dofinansowania przyznanego przez PSUEK

Harmonogram konkursu dodatkowego

Harmonogram konkursów na semestr zimowy 2017

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

13:00 - 14:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

 

16:30-17:30

Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Wtorek

11:20 - 12:20 

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

 

Środa

13:30 - 14:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

16:30 - 17:30
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Czwartek
Piątek

Partnerzy: