Dofinansowania

Parlament Studencki w ramach swojego budżetu przyznaje dodatkowe środki dla organizacji studenckich i kół naukowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy:

- wypełnić elektroniczny formularz z wnioskiem o dotacje,

- poczekać na decyzję Zarządu Parlamentu Studenckiego,

- jeśli decyzja jest pozytywna, budżet organizacji zostanie powiększony o odpowiednia kwotę.

- po projekcje, w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, należy złożyć sprawozdanie finansowe z projektu wg wzoru. NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA  SKUTKUJE ZAWIESZENIEM PRAWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOŃCA SEMESTRU.

Formularz z wnioskiem o dotację

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uchwała Zarządu Parlamentu Studenckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki UEK 

Sprawozdanie z przedsięwzięcia organizowanego z wykorzystaniem dofinansowania przyznanego przez PSUEK

Harmonogram konkursu grudniowego 

Harmonogram konkursów - semestr letni

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: