FUE - Forum Uczelni Ekonomicznych

Głównymi celami porozumienia są:

• Reprezentowanie interesów studentów Uczelni Ekonomicznych wchodzących w skład FUE

• Współpraca z władzami statutowymi PSRP

• Wspólne działania zmierzające do promocji i rozwoju programów wymiany studenckiej

• Współpraca przy organizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów Uczelni Ekonomicznych

• Wymiana doświadczeń

• Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni Ekonomicznych

• Wspieranie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej

• Organizacja cyklicznych spotkań FORUM UCZELNI EKONOMICZNYCH, umożliwiających realizację powyższych celów

Obecnie funkcję Przewodniczącego FUE sprawuje Przemysław Ogórek, Członek Zarządu PSUEK. 

Zachęcamy do odwiedzenia profilu FUE na Facebooku: www.facebook.com/ForumUczelniEkonomicznych

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: