Posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu Studenckiego kadencji 2016/2017

W imieniu Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszamy na Posiedzenie sprawozdawcze, które będzie podsumowaniem kadencji 2016/2017. 

Posiedzenie odbędzie się 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 18:10 w Sali Senackiej w Budynku Głównym. Jest ono otwarte dla wszystkich studentów UEK.

 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. 
Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Przewodniczącej PSUEK
4. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Socjalnych
5. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Finansów
6. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
7. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Projektów
8. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Promocji
9. Wolne wnioski

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

13:00 - 14:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

 

16:30-17:30

Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Wtorek

11:20 - 12:20 

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

 

Środa

13:30 - 14:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

16:30 - 17:30
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Czwartek
Piątek

Partnerzy: