Mentorzy – Plebiscyt na najlepszego prowadzącego

 

"Mentorzy – Plebiscyt na najlepszego prowadzącego” to projekt, który zrodził się z chęci nagrodzenia naszych prowadzących. Prowadzących którzy wyróżniają się na tle innych, są prawdziwymi mentorami. A kim właściwie jest mentor? W słowniku przeczytamy, że to doświadczony, mądry doradca, nauczyciel i wychowawca. Wśród Prowadzących na naszej Uczelni na pewno są tacy, do których ten tytuł pasuje idealnie. Pomóżcie nam w drodze głosowania ich wyłonić i nagrodzić podczas uroczystej gali.

Tytuł Mentora jest czymś wyjątkowym, ponieważ od lat otrzymują go najlepsi. Jest dowodem uznania studentów, sprostaniu studenckim wymaganiom odnośnie jakości zajęć, a także postawy na zajęciach. 

Koordynatorzy:
2016 Aleksandra Zanik
2015 Iga Orzechowska, Tobiasz Folak
2014 Bartłomiej Krzus 
2013 Iga Orzechowska, Kamila Tymbarska
2012 Magdalena Witowska, Tadeusz Wawszczak
2011 Izabela Kajstura, Angela Sikora

Fb https://www.facebook.com/mentorzy

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: