Misja i wizja PSUEK

 

Misją PSUEK jest reprezentowanie studentów UEK, kreowanie życia studenckiego oraz umożliwienie rozwoju jego członkom. Poprzez współudział w zarządzaniu uczelnią, organizację projektów i współpracę z przedsiębiorcami, poprawiamy jakość studiowania.

 

Wizja PSUEK

PSUEK do 2020 będzie:

 

  • elitarną organizacją, w której członkostwo jest atrakcyjne dla pracodawców,
  • inicjował zmiany w aktach prawnych,
  • doprowadzał do frekwencji wyborczej wynoszącej 60% studiujących studentów,
  • miał swojego przedstawiciela w Kolegium Rektorskim,
  • organizacją, której częścią stanie się Rada Mieszkańców,
  • posiadał rozbudowaną siatkę współpracy ze starostami, docierając do 80% studentów,
  • zmieniał sposób nauczania i obsługi języków obcych, dając realne umiejętności biznesowe.

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: