PsUEK Wyszukiwarka

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

PSUEK to organ samorządu studenckiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów przed Władzami Uczelni. Kreujemy także życie studentów poprzez wspomaganie ruchu naukowego, kulturalnego oraz sportowego!

Działalność samorządowa PSUEK

Zajmujemy miejsce w Senacie, komisjach Wydziałowych i Senackich oraz Radach Wydziałów. Wspieramy prace wszystkich organizacji studenckich, zatwierdzamy przydzielanie punktów dla studentów przez koła naukowe oraz organizacje studenckie, a także współdecydujemy o podziale środków funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia.

Nasze projekty

Działalność projektową rozpoczynamy we wrześniu Świeżakiem, czyli wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym dla nowych studentów. W październiku spotykamy się z nimi raz jeszcze na Szkoleniach dla I roku. Równocześnie pracujemy nad Planerem – bezpłatnym kalendarzem akademickim wydawanym od kilku lat w nakładzie ok. 7000. W semestrze zimowym realizujemy też kilka innych projektów: Mentorzy UEK, Transekonomik, Ankietyzacja i Przyjazny Dziekanat. Semestr letni rozpoczynają Mosty Ekonomiczne – projekt, w ramach którego możecie wyjechać na cztery dni do innej uczelni ekonomicznej w kraju. Niedługo potem zapraszamy studentów do reprezentowania swojego wydziału w ramach Zmagań Wydziałów i udziału w Bezpiecznej Uczelni.

Masz do nas pytanie? Napisz na biuro@psuek.pl