PsUEK Wyszukiwarka

Misja i wizja PSUEK

Misją PSUEK jest reprezentowanie studentów UEK, kreowanie życia studenckiego oraz umożliwienie rozwoju jego członkom. Poprzez współudział w zarządzaniu uczelnią, organizację projektów i współpracę z przedsiębiorcami, poprawiamy jakość studiowania.

Wizja PSUEK

PSUEK do 2020 będzie:

  • elitarną organizacją, w której członkostwo jest atrakcyjne dla pracodawców,
  • inicjował zmiany w aktach prawnych,
  • doprowadzał do frekwencji wyborczej wynoszącej 60% studiujących studentów,
  • miał swojego przedstawiciela w Kolegium Rektorskim,
  • organizacją, której częścią stanie się Rada Mieszkańców,
  • posiadał rozbudowaną siatkę współpracy ze starostami, docierając do 80% studentów,
  • zmieniał sposób nauczania i obsługi języków obcych, dając realne umiejętności biznesowe.