Ocena zajęć dydaktycznych

Informacje ogólne

Proces ankietowania wśród studentów „Ocena zajęć dydaktycznych” jest narzędziem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. W II połowie semestru w Wirtualnym Dziekanacie uruchamiane są ankiety, na podstawie których każdy ze studentów może ocenić zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczy. Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Nasza ocena zajęć dydaktycznych jest sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi które zawrzemy w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć. Wszystkie te działania podejmowane są w Uczelni po to, byśmy to MY – STUDENCI, mogli jak najwięcej zyskać uczestnicząc w zajęciach będących w programie studiowanego kierunku czy specjalności.

Proces ankietowania to też narzędzie, by docenić wspaniałych/fantastycznych nauczycieli akademickich, ale też sygnał, gdy coś nas niepokoi. Wówczas, poprzez nasze opinie możemy zasygnalizować problem z jednej strony wykładowcy, z drugiej jego bezpośredniemu przełożonemu -  kierownikowi katedry oraz władzom Uczelni. W wyniku tego mogą zostać podjęte działania zaradcze. Dzięki ocenie sami możemy wpłynąć na jakość naszych zajęć, a w konsekwencji - całego naszego wykształcenia. Nawet jeżeli nie będziemy mieli w przyszłości zajęć z danym wykładowcą, ankiety warto wypełniać ponieważ jej wyniki mogą pomóc poprawić jakość kształcenia już po naszym odejściu z Uczelni, a podnosząc poziom zajęć prowadzonych w naszej Uczelni, w konsekwencji zwiększyć wartość dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zmiany/Nowości

W tym roku ocena zajęć wychowania fizycznego odbywa się jedynie przy pomocy ankiety elektronicznej, a nie papierowej jak to było dotychczas.  

Gdzie?

Ankietyzacja dotycząca zajęć dydaktycznych realizowana jest przez Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.  Prowadzona jest ona w jednolity sposób za pomocą ankiety elektronicznej. Ankiety wypełniania się przez Wirtualny Dziekanat. 

Należy wybrać z menu po lewej stronie [STUDIA – semestry, rozliczenia, ankiety wybranego toku studiów], a następnie [Studencka ocena jakości zajęć dydaktycznych]. 

Jak?

Ankieta znajdziemy po zalogowaniu na stronę Wirtualnego Dziekanatu. Można ją wypełniać w dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Na terenie kampusu UEK strona Wirtualnego Dziekanatu jest dostępna dzięki systemowi Wi-Fi bez konieczności rejestrowania urządzeń w Centrum Informatyki. 

Kiedy?

Wszystkie ankiety przeprowadzane są w ostatnich tygodniach semestru.
W roku akademickim 2016/2017, ankieta dotycząca semestru letniego będzie dostępna do dnia 2 czerwca
 2017 roku

Anonimowość?

Koniecznie trzeba podkreślić, że ankiety są anonimowe i prowadzący nie mają możliwości zidentyfikowania studenta, który wypełnił ankietę,  a nawet grupy! - jest to jeden ze studenckich mitów, które należy rozwiać. Ankiety trafiają do osobnego systemu, do którego dostęp ma tylko Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

 

Wyniki

Zagregowane wyniki oceny zajęć dydaktycznych z dwóch semestrów danego roku akademickiego (semestru zimowego i semestru letniego ŁĄCZNIE), przekazywane są nauczycielowi oraz władzom Uczelni po zakończeniu sesji poprawkowej semestru letniego, czyli dopiero w pierwszych dniach października. 

Z początkiem nowego roku akademickiego zostaje ogłoszona lista „TOP-10” - najlepszych spośród profesorów, adiunktów i starszych wykładowców, asystentów i wykładowców w skali Uczelni oraz z każdego z wydziałów. Lista ta będzie umieszczona na kursie System Zapewniania Jakości Kształcenia w UEK na stronie e-uczelni.

Nagrody/Konsekwencje

Uśrednione wyniki oceny zajęć dydaktycznych stanowią część składową oceny okresowej pracownika naukowo-dydaktycznego. Są one również brane pod uwagę przy awansowaniu i nagradzaniu.

Kierownicy katedr otrzymują wyniki zbiorcze oraz formularze zawierające indywidualną ocenę pracownika wraz z uwagami studentów. Wypełniając rzetelnie ankietę ewaluacyjną, student nie tylko wyraża opinię o zajęciach w których uczestniczy, ale też, poprzez uwagi szczegółowe przekazuje ewentualne sugestie dotyczące sposobu prowadzenia przedmiotu, treści merytorycznej, czy też całego zaplecza technicznego i warunków odbywania się zajęć. Ankiety są rozpatrywane w bardzo skrupulatny sposób i żadna uwaga nie zostaje pominięta. Niskie oceny oraz uwagi stanowią podstawę do podjęcia działań nad doskonaleniem prowadzenia zajęć.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego i obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces kształtowania jakości kształcenia w UEK. 

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące funkcjonowania systemu lub ankiet lub byłeś/aś świadkiem nieprawidłowości przy ocenie ankietowej, skontaktuj się z Przemysławem Ogórkiem, Członkiem Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zachęcamy również do zapoznania się z całością kursu System Zapewniania Jakości Kształcenia w UEK na stronie e-uczelni.

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

15:00 - 16:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

Wtorek

10:00 - 11:00
Sklepik PSUEK

11:30 - 12:30 
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

15:00 -16:30 
Dyżur Rzecznika Praw Studenta Szymona Adamczyka*

*w dniu 12.12.17r. dyżur odwołany

 

Środa

8:30 - 9:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Socjalnych Katarzyny Białeckiej

13:00 -14:00
Sklepik PSUEK

14:00 -  15:00 
Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Czwartek

12:00 - 13:00
Sklepik PSUEK

15:00 - 17:00
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Piątek

14:00 - 15:00 (27.10, 3.11, 8.12, 12.01, 19.01, 26.01)
Sklepik PSUEK

17:00 - 18:00 (17.11, 24.11)
Sklepik PSUEK

13:00 - 14:00
Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

Partnerzy: