Pomoc materialna

1.Pomoc materialna
a.Rodzaje pomocy materialnej
Każdy student może ubiegać się o następujące rodzaje pomocy materialnej (dane świadczenie na tylko jednym kierunku, obojętne na jakiej uczelni!): 

1.stypendium socjalne

2.stypendium rektora dla najlepszych studentów

3.stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

4.stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

5.zapomoga losowa

b.Wnioski
Aktualne wzory wniosków o każdy rodzaj pomocy materialnej znajdują się na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sekcji Wykaz załączników do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów. 

c.Terminy
Aktualnie obowiązujące terminy ubiegania się o każdy rodzaj stypendium:
Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:
1)do 15 września – rejestracja wniosku w ERWOS (dostęp przez Wirtualny Dziekanat),
2)do 20 września – dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS wraz z załącznikami.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:
1)do 31 października – rejestracja wniosku w ERWOS (dostęp przez Wirtualny Dziekanat),
2)do 10 listopada – dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS wraz z załącznikami; po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego. 

d.Komisje Stypendialne
Komisja Stypendialna Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Komisja Stypendialna Wydziału Finansów i Prawa 
Komisja Stypendialna Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

13:00 - 14:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

 

16:30-17:30

Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Wtorek

11:20 - 12:20 

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

 

Środa

13:30 - 14:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

16:30 - 17:30
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Czwartek
Piątek

Partnerzy: