Pomoc materialna

1.Pomoc materialna
a.Rodzaje pomocy materialnej
Każdy student może ubiegać się o następujące rodzaje pomocy materialnej (dane świadczenie na tylko jednym kierunku, obojętne na jakiej uczelni!): 

1.stypendium socjalne (w tym w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w akademiku lub na stancji), 

2.stypendium rektora dla najlepszych studentów

3.stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

4.stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

5.zapomoga losowa

b.Wnioski
Aktualne wzory wniosków o każdy rodzaj pomocy materialnej znajdują się na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sekcji Wykaz załączników do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów. 

c.Terminy
Aktualnie obowiązujące terminy ubiegania się o każdy rodzaj stypendium (mogą one ulec zmianie na rok akademicki 2013/2014): 
Dla studentów rozpoczynających studia w październiku:
1)do 25 września – rejestracja wniosku w ERWOS (dostęp przez Wirtualny Dziekanat),
2)do 10 października – składanie dokumentów w wersji papierowej do Działu Spraw Bytowych.
Dla studentów rozpoczynających studia w marcu:
1)do 28 lutego – rejestracja wniosku w ERWOS (dostęp przez Wirtualny Dziekanat)
2)do 10 marca – składanie dokumentów w wersji papierowej do Działu Spraw Bytowych. 

d.Komisje Stypendialne
Komisja Stypendialna Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Komisja Stypendialna Wydziału Finansów
Komisja Stypendialna Wydziału Towaroznawstwa
Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: