PsUEK Wyszukiwarka

Karta Starosty

Zostałeś wybrany na starostę swojej grupy dziekańskiej ale nie do końca wiesz jakie są twoje prawa i obowiązki? Szkolenie dla starostów jest organizowane właśnie dla Ciebie! Otrzymasz wskazówki  odnośnie pełnienia powierzonej ci funkcji, zasad funkcjonowania Uczelni, jak i tego jak być dobrym liderem. Dodatkowo otrzymasz kartę starosty, która umożliwi ci np. wchodzenia poza kolejką do dziekanatów w sprawach studenckich.

Koordynatorzy:

2018 – Małgorzata Wcisło

2017- Katarzyna Wilkosz
2016- Paulina Wątorczyk