PSRP - Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej:

- reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego

- opiniuje akty prawne dotyczące studentów

- inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego

- wspóldecyduje o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży

- wspiera działania prostudenckie

- inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim

 

Zachęcamy do odwiedzenia: www.psrp.org.pl oraz www.facebook.com/parlamentstudentowrp

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: