Posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu Studenckiego kadencji 2016/2017

W imieniu Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszamy na Posiedzenie sprawozdawcze, które będzie podsumowaniem kadencji 2016/2017. 

Posiedzenie odbędzie się 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 18:10 w Sali Senackiej w Budynku Głównym. Jest ono otwarte dla wszystkich studentów UEK.

 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. 
Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Przewodniczącej PSUEK
4. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Socjalnych
5. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Finansów
6. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
7. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Projektów
8. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Promocji
9. Wolne wnioski

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

15:00 - 16:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

Wtorek

10:00 - 11:00
Sklepik PSUEK

11:30 - 12:30 
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

15:00 -16:30 
Dyżur Rzecznika Praw Studenta Szymona Adamczyka*

*w dniu 12.12.17r. dyżur odwołany

 

Środa

8:30 - 9:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Socjalnych Katarzyny Białeckiej

13:00 -14:00
Sklepik PSUEK

14:00 -  15:00 
Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Czwartek

12:00 - 13:00
Sklepik PSUEK

15:00 - 17:00
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Piątek

14:00 - 15:00 (27.10, 3.11, 8.12, 12.01, 19.01, 26.01)
Sklepik PSUEK

17:00 - 18:00 (17.11, 24.11)
Sklepik PSUEK

13:00 - 14:00
Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

Partnerzy: