Regulamin Samorządu Studenckiego UEK

 

Regulamin Samorządu Studenckiego UEK jest najważniejszym aktem prawem regulującym funkcjonowanie samorządu studenckiego naszej Uczelni.

Wymóg uchwalenia regulaminu samorządu studenckiego narzuca Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie art. 202 ust. 2 ustawy, reguluje on zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Ponad to musi być zgody ze statutem uczelni. Aby wszedł w życie, po uchwaleniu przez uczelniany organ samorządu studenckiego musi być jeszcze przedmiotem obrad senatu uczelni, która stwierdza jego zgodność z ustawą oraz statutem Uczelni.

W dniu 12 lutego 2016 roku został uchwalony nowy Regulamin Samorządu Studenckiego, którego zgodność z aktami prawnymi została stwierdzona 22 lutego 2016 roku - jest to aktualny regulamin. 

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku

Załączniki:
Załącznik 1 - Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Załącznik 2 - Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Załącznik 3 - Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Poprzednio obowiązujący regulamin:
Regulamin Samorządu Studenckiego UEK z dnia 14 listopada 2013 roku

Załączniki:
Załącznik 1 - Regulamin Studenckiej Rady Wydziału UEK
Załącznik 2 - Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego UEK
Załącznik 3 - Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego UEK

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

15:00 - 16:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

Wtorek

10:00 - 11:00
Sklepik PSUEK

11:30 - 12:30 
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

15:00 -16:30 
Dyżur Rzecznika Praw Studenta Szymona Adamczyka*

*w dniu 12.12.17r. dyżur odwołany

 

Środa

8:30 - 9:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Socjalnych Katarzyny Białeckiej

13:00 -14:00
Sklepik PSUEK

14:00 -  15:00 
Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Czwartek

12:00 - 13:00
Sklepik PSUEK

15:00 - 17:00
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Piątek

14:00 - 15:00 (27.10, 3.11, 8.12, 12.01, 19.01, 26.01)
Sklepik PSUEK

17:00 - 18:00 (17.11, 24.11)
Sklepik PSUEK

13:00 - 14:00
Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

Partnerzy: