» Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Komisja Dydaktyczna jest jedną z Komisji Stałych działających działających przy Samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącą jest Anna Bernat, Zastępczyni Przewodniczącego oraz Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Do zadań Komisji należy prowadzenie działań związanych z dbaniem o wzrost jakości Kształcenia na Uczelni. Wśród nich można wyróżnić m.in. przeprowadzanie własnych ankiet badających opinie studentów w poszczególnych kwestiach oraz opracowywanie propozycji zmian w obszarze jakości kształcenia w Uczelni. Komisja ta wspiera także działalność innych organów samorządu w kwestii przygotowywania opinii do proponowanych zmian w uczelnianych aktach prawnych dotyczących kształcenia.

Kontakt z Przewodniczącą Komisji:
Anna Bernatanna.bernat@psuek.pl