PsUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Finansów

Komisja ds.Finansów jest jedną z komisji stałych działających działających w samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącym jest Ewa Bielak, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Finansów.

Do zadań Komisji należy rozpatrywanie wniosków organizacji o dofinansowania z budżetu Parlamentu, pomoc innym organizacjom w kwestiach finansowych oraz kontrola dopełnienia warunków wykorzystania środków przez organizacje oraz koła.

Kontakt z Przewodniczącym Komisji
Ewa Bielak – ewa.bielak@psuek.pl

Dyżury w Centrum Obsługi Studenta:
środa 13:30 – 14:30