» Komisja ds. Fundraisingu

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Fundraisingu

Komisja ds. Fundraisingu zajmuje się pozyskiwaniem Partnerów i utrzymywaniem z nimi stałego kontaktu.

Obowiązki:

  • zdobywanie potrzebnych zasobów do realizacji projektów
  • nawiązywanie współpracy między dwoma różnymi instytucjami na podstawie wzajemnych świadczeń
  • budowanie sieci Partnerów

Przewodniczącym Komisji ds. Fundraisingu jest Michał Kleban.

Kontakt:

Michał Kleban – michal.kleban@psuek.pl