PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Fundraisingu

Komisja ds. Fundraisingu zajmuje się pozyskiwaniem Partnerów i utrzymywaniem z nimi stałego kontaktu.

Obowiązki:

  • zdobywanie potrzebnych zasobów do realizacji projektów
  • nawiązywanie współpracy między dwoma różnymi instytucjami na podstawie wzajemnych świadczeń
  • budowanie sieci Partnerów

Przewodniczącą Komisji ds. Fundraisingu jest Julianna Chrobak.

Kontakt:
julianna.chrobak@psuek.pl