Komisja ds. Fundraisingu - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Fundraisingu

Komisja ds. Fundraisingu zajmuje się pozyskiwaniem Partnerów i utrzymywaniem z nimi stałego kontaktu.

Obowiązki:

  • zdobywanie potrzebnych zasobów do realizacji projektów
  • nawiązywanie współpracy między dwoma różnymi instytucjami na podstawie wzajemnych świadczeń
  • budowanie sieci Partnerów

Przewodniczącą Komisji ds. Fundraisingu jest Beata Kupiec.

Kontakt:
beata.kupiec@psuek.pl