PsUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Promocji

Głównym zadaniem komisji jest tworzenie pozytywnego wizerunku Parlamentu Studenckiego oraz utrzymywanie kontaktu i wymiana informacji ze studentami. Komisja zajmuje się również promocją wydarzeń realizowanych przez Parlament Studencki UEK.

Przewodniczącą komisji ds. Promocji jest Paulina Łatka, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Promocji.

Kontakt:
Paulina Łatka – paulina.latka@psuek.pl
Dyżury w Centrum Obsługi Studenta:

Facebook: /parlament.uek
Instagram: parlament_uek
Snapchat: parlament_uek