PsUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Socjalnych

Komisja Socjalna jest jedną z komisji stałych działających działających w samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącym jest Katarzyna Biełecka, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Socjalnych.

Komisja pracuje cały czas nad udoskonaleniem Regulaminu pomocy materialnej UEK w celu zapewnienia bardziej przejrzystych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, wyeliminowania wszelkich luk i nieścisłości oraz ostatecznego uregulowania faktu niezarejestrowania wniosku przez studenta. Do zadań członków Komisji należy przede wszystkim edukowanie studentów z zakresu pomocy materialnej i upowszechnianie wśród nich wiedzy na temat stypendiów.

Kontakt z Przewodniczącym Komisji
Katarzyna Białecka – katarzyna.bialecka@psuek.pl

Dyżury w Centrum Obsługi Studenta:
poniedziałek 8:30 – 9:30