PsUEK Wyszukiwarka

Komisja Dydaktyczna

Komisja Dydaktyczna jest jedną z komisji stałych działających działających w samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącą jest Magdalena Graca, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Do zadań Komisji należy inicjowanie działań związanych z polepszaniem jakości kształcenia na Uczelni, takich jak przygotowanie projektów ankiet badających opinie studentów w różnych obszarach działalności uczelni. Komisja opiniuje również akty prawne i projekty uchwał przekładane przed Parlamentem Studenckim UEK.

Kontakt z Przewodniczącą Komisji
Magdalena Graca – magdalena.graca@psuek.pl

Dyżury w Centrum Obsługi Studenta: