PsUEK Wyszukiwarka

Komisja Finansowa

Komisja Finansowa jest jedną z komisji stałych działających działających w samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącym jest Robert Prokop, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Finansów.

Do zadań Komisji należy rozpatrywanie wniosków organizacji o dofinansowania z budżetu Parlamentu, pomoc innym organizacjom w kwestiach finansowych oraz kontrola dopełnienia warunków wykorzystania środków przez organizacje oraz koła.

Kontakt z Przewodniczącym Komisji
Robert Prokop – robert.prokop@psuek.pl

Dyżury w Centrum Obsługi Studenta: