PsUEK Wyszukiwarka

Komisja Sponsoringu

Przewodniczący Komisji Sponsoringu – Jakub Figiel

Komisja Sponsoringu zajmuje się pozyskiwaniem Partnerów i utrzymywaniem z nimi stałego kontaktu.

Obowiązki:

  • zdobywanie potrzebnych zasobów do realizacji projektów
  • nawiązywanie współpracy między dwoma różnymi instytucjami na podstawie wzajemnych świadczeń
  • budowanie sieci Partnerów

Kontakt:
jakub.figiel@psuek.pl