PsUEK Wyszukiwarka

Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych

Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych – Alicja Chrząszcz

Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych dba o utrzymywanie dobrych stosunków z organizacjami działającymi na terenie uczelni oraz organizuje z nimi spotkania.

Obowiązki:

  • odpowiadanie na wszystkie pytania studentów
  • utrzymywanie kontaktów z organizacjami działającymi na terenie uczelni
  • organizowanie spotkań z organizacjami

Kontakt:
alicja.chrzaszcz@psuek.pl