PsUEK Wyszukiwarka

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dyscyplinarnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W jego skład wchodzą wydelegowani  członkowie poszczególnych Studenckich Rad Wydziału.