PsUEK Wyszukiwarka

SRW Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Szymon Adamczyk – Przewodniczący SRW EiSM
szymon.adamczyk@psuek.pl

Do obowiązków przewodniczącego należy reprezentowanie ogółu studentów z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych przed władzami Uczelni oraz uczestnictwo w posiedzeniach Senatu.

Członkowie SRW EiSM:

 • Adamczyk Szymon
 • Białecka Katarzyna
 • Drzewicki Jakub
 • Galica Daniel
 • Komar Ostap
 • Kostański Piotr
 • Kruk Karol
 • Łach Mateusz
 • Ogorzałek Dominika
 • Ryłko Wojciech
 • Wilkosz Katarzyna
 • Zanik Aleksandra