PsUEK Wyszukiwarka

SRW Finansów i Prawa

Robert Prokop – Przewodniczący SRW Finansów i Prawa
robert.prokop@psuek.pl

Do obowiązków przewodniczącego należy reprezentowanie ogółu studentów z Wydziału Finansów i Prawa przed władzami Uczelni oraz uczestnictwo w posiedzeniach Senatu.

Członkowie SRW Finansów i Prawa:

 • Bartos Olga
 • Bielak Ewa
 • Bochniak Paulina
 • Bogacka Żaneta
 • Borówka Magdalena
 • Brzózka Artur
 • Dziarkowska Monika
 • Gładysz Władysław
 • Graca Magdalena
 • Kukułka David
 • Leszczyński Adam
 • Miernik Piotr
 • Mikołajczyk Michał
 • Prokop Robert
 • Rogowski Mariusz
 • Sałek Tomasz
 • Skotnicki Piotr
 • Włodarczyk Bartosz