PsUEK Wyszukiwarka

SRW Finansów i Prawa

Bartosz Włodarczyk – Przewodniczący SRW Finansów i Prawa
bartosz.wlodarczyk@psuek.pl

Do obowiązków przewodniczącego należy reprezentowanie ogółu studentów z Wydziału Finansów i Prawa przed władzami Uczelni oraz uczestnictwo w posiedzeniach Senatu.

Członkowie SRW Finansów i Prawa:

 • Olga Bartos
 • Ewa Bielak
 • Magdalena Graca
 • Katarzyna Ilska
 • Pola Juzyszyn
 • David Kukułka
 • Adam Leszczyński
 • Marcin Marszałek
 • Piotr Miernik
 • Michał Mikołajczyk
 • Oliwia Nowak
 • Robert Prokop
 • Mariusz Rogowski
 • Tomasz Sałek
 • Przemysław Szot
 • Bartosz Włodarczyk