PsUEK Wyszukiwarka

SRW Gospodarki i Administracji Publicznej

Małgorzata Wcisło – Przewodnicząca SRW Gospodarki i Administracji Publicznej
malgorzata.wcislo@psuek.pl

Do obowiązków przewodniczącej należy reprezentowanie ogółu studentów z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej przed władzami Uczelni oraz uczestnictwo w posiedzeniach Senatu.

Członkowie SRW Gospodarki i Administracji Publicznej:

  • Krzysztof Kula
  • Maria Lachowicz
  • Magdalena Nowak
  • Magdalena Pilarczyk
  • Arkadiusz Tomaszek
  • Joanna Trzeciak
  • Małgorzata Wcisło
  • Monika Wilk
  • Maciej Wiśniewski