PsUEK Wyszukiwarka

SRW Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Mateusz Konieczny – Przewodniczący SRW Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
mateusz.konieczny@psuek.pl

Do obowiązków przewodniczącego należy reprezentowanie ogółu studentów z Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem przed władzami Uczelni oraz uczestnictwo w posiedzeniach Senatu.

Członkowie SRW Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem:

  • Kaja Adamczyk
  • Oskar Klimas
  • Mateusz Konieczny
  • Justyna Maj
  • Paulina Marzec
  • Inga Michałowska
  • Sylwia Pożoga
  • Patrycja Radoń
  • Grzegorz Traczyk