PsUEK Wyszukiwarka

SRW Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Sylwia Pożoga – Przewodnicząca SRW Towaroznawstwa

sylwia.pozoga@psuek.pl

Do obowiązków przewodniczącej należy reprezentowanie ogółu studentów z Wydziału Towaroznawstwa przed władzami Uczelni oraz uczestnictwo w posiedzeniach Senatu.

Członkowie SRW Towaroznawstwa:

  • Sylwia Ewa Pożoga
  • Mateusz Konieczny
  • Oskar Klimas
  • Kaja Adamczyk
  • Agnieszka Stanuch
  • Klaudia Szmit
  • Grzegorz Traczyk