Posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu Studenckiego kadencji 2016/2017

W imieniu Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszamy na Posiedzenie sprawozdawcze, które będzie podsumowaniem kadencji 2016/2017. 

Posiedzenie odbędzie się 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 18:10 w Sali Senackiej w Budynku Głównym. Jest ono otwarte dla wszystkich studentów UEK.

 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. 
Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Przewodniczącej PSUEK
4. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Socjalnych
5. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Finansów
6. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
7. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Projektów
8. Sprawozdanie i głosowanie nad absolutorium dla Członka Zarządu ds. Promocji
9. Wolne wnioski

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: