Ubezpieczenie NFZ

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ jest niezwykle ważną sprawą, a w czasie studiów mogą zajść okoliczności, które spowodują pewne problemy z nim związane (przykładowo zawarcie małżeństwa lub śmierć rodziców). Najczęściej o komplikacjach dowiadujemy się  już u lekarza, co gorsza, nierzadko w czasie nadzwyczajnych sytuacjach życiowych (np. wypadek lub ciąża). 

Każdy student ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli nie jest nim objęty z innego tytułu (ukończenie 26 roku życia, nieopłacający składek rodzice, etc). W takiej sytuacji to Uczelnia jest odpowiedzialna za wnoszenie składek za studenta, jednak co ważne, następuje to wyłącznie na jego wniosek. Za obsługę studentów w tej kwestii jest odpowiedzialny Dział Spraw Bytowych UEK. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją pod linkiem.

Przypominamy, ze prawo do ubezpieczenia wygasa po skreśleniu z listy studentów lub po czterech miesiącach od ich ukończenia. W przypadku wątpliwości co do statusu ubezpieczenia, warto skontaktować się z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie

Więcej informacji:
http://prawastudenta.edu.pl/290/ubezpieczenie-zdrowotne-korzystanie-z-uslug-lekarzy/

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

8:30 - 9:30

Dyżur Członka Zarządu ds. Socjalnych Katarzyny Białeckiej

 

13:00 - 14:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

 

15:00-16:00

Dyżur Rzecznika Praw Studenta Szymona Adamczyka

 

16:00-17:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Wtorek

11:20 - 12:20 

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

 

Środa

13:30 - 14:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

16:30 - 17:30
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Czwartek
Piątek

Partnerzy: