Ubezpieczenie NFZ

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ jest niezwykle ważną sprawą, a w czasie studiów mogą zajść okoliczności, które spowodują pewne problemy z nim związane (przykładowo zawarcie małżeństwa lub śmierć rodziców). Najczęściej o komplikacjach dowiadujemy się  już u lekarza, co gorsza, nierzadko w czasie nadzwyczajnych sytuacjach życiowych (np. wypadek lub ciąża). 

Każdy student ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli nie jest nim objęty z innego tytułu (ukończenie 26 roku życia, nieopłacający składek rodzice, etc). W takiej sytuacji to Uczelnia jest odpowiedzialna za wnoszenie składek za studenta, jednak co ważne, następuje to wyłącznie na jego wniosek. Za obsługę studentów w tej kwestii jest odpowiedzialny Dział Spraw Bytowych UEK. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją pod linkiem.

Przypominamy, ze prawo do ubezpieczenia wygasa po skreśleniu z listy studentów lub po czterech miesiącach od ich ukończenia. W przypadku wątpliwości co do statusu ubezpieczenia, warto skontaktować się z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie

Więcej informacji:
http://prawastudenta.edu.pl/290/ubezpieczenie-zdrowotne-korzystanie-z-uslug-lekarzy/

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: