Wydziałowa Komisja Stypendialna

Czym się zajmuje?

Stypendia? A może akademik? Większa część studentów korzysta z pomocy materialnej w czasie studiów. Wydziałowa komisja stypendialna jest organem kolegialnym, która może, w imieniu dziekana, przyznawać różne formy pomocy materialnej studentom wydziału: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę losową, a także miejsce w domu studenckim. W jej składzie większość członków stanowią z mocy prawa studenci. 

Do jej powołania przez dziekana niezbędna jest inicjatywa organu samorządu studenckiego. W przeciwnym razie decyzja o przyznaniu stypendium będzie należeć wyłącznie do dziekana i obsługi administracyjnej wydziału. Warto pamiętać, że współuczestniczenie w procesie rozdysponowania pomocą materialnej jest jednym z najważniejszych praw samorządu studenckiego. 

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: