Oceń zajęcia dydaktyczne! - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Oceń zajęcia dydaktyczne!

Dodano: środa, 22 stycznia 2014 14:44

Jeszcze do 31 stycznia studenci UEK mogą oceniać zajęcia dydaktyczne, które były realizowane w semestrze zimowym 2013/14. Zachęcamy do wyrażenia opinii.

Jak zawsze przed końcem semestru każdy ze studentów może ocenić realizowane przez siebie zajęcia dydaktyczne. Tegoroczna ankietyzacja, realizowana przez Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, różni się od poprzednich z dwóch powodów. 

Pierwszym z nich jest fakt, że przygotowana została całkiem nowa ankieta oceny zajęć, a właściwie to trzy osobne: ogólna dla większości zajęć, dla lektoratów, dla zajęć z wychowania fizycznego. W pracach zespołu tworzącego projekt brali udział przedstawiciele Parlamentu Studenckiego, a jej finalna wersja została skierowana przez nas do konsultacji ze studentami przy użyciu mediów elektronicznych i maili do starostów.

Drugi fakt to wyjątkowy brak ankiet papierowych, które tradycyjnie były wypełniane na ostatnich zajęciach. Jedynym narzędziem wyrażenia własnego zdania pozostają więc ankiety elektroniczne.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces zapewnienia jakości kształcenia.
Więcej informacji o ankietyzacji znajdziesz tutaj:

http://psuek.pl/ocena-zajec-dydaktycznych
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=1129
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-inne-jednostki/pion-prorektora-ds-ksztalcenia-i-studentow/biuro-pelnomocnika-ds-jakosci-ksztalcenia.html

 
W razie uwag czy sugestii dotyczących procesu ankietyzacji czy wzorów ankiet zachęcamy do kontaktu dawid.knara@psuek.pl lub bezpośrednio z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia biurojk@uek.krakow.pl