CGMA Emerging Leaders Competition 2020 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

CGMA Emerging Leaders Competition 2020

Dodano: poniedziałek, 4 maja 2020 15:28

Uwaga, uwaga, poszukiwani przyszli liderzy finansów!

Po raz pierwszy w Europie startujemy z konkursem CGMA Emerging Leaders Competition. To niepowtarzalna okazja dla studentów uczelni ekonomicznych z Europy Środkowo-Wschodniej i Eurazji do zaprezentowania swoich talentów w dziedzinie finansów i zarządzania. Zwycięzców czekają nie tylko wyróżnienie i zwiększenie rozpoznawalności na rynku pracy, ale także specjalne nagrody!

Adresatami konkursu są 4-osobowe drużyny studentów studiów licencjackich, które będą wcielać się w pracowników firmy i proponować działania.

Zapraszamy 4-osobowe zespoły wraz z mentorami do zgłaszania się do 10 maja. Prosimy o skontaktowanie się z wybranym pracownikiem UEK i uzyskanie zgody na włączenie tego pracownika do konkursu w charakterze mentora.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ambasador.uekrakow@cimauczelnie.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Nazwa zespołu
2. Skład drużyny:
a. Imię i Nazwisko (Kierownik zespołu), numer indeksu, kolegium, kierunek, rok studiów,
b. Imię i Nazwisko, numer indeksu, Kolegium, Kierunek, rok studiów,
c. Imię i Nazwisko, numer indeksu, Kolegium, Kierunek, rok studiów,
d. Imię i Nazwisko, numer indeksu, Kolegium, Kierunek, rok studiów,
3. Dane Mentora: Tytuł/Stopień Imię i Nazwisko, Nazwa Katedry, Instytut, Kolegium.

Więcej informacji na stronach:
http://www.cima.uek.krakow.pl/
https://www.cimaglobal.com/Our-locations/central-eastern-europe/CGMA_Emerging_Leaders_Competition