Co osiągnął Parlament Studencki w roku akademickim 2012/2013? - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Co osiągnął Parlament Studencki w roku akademickim 2012/2013?

Dodano: czwartek, 13 czerwca 2013 22:03

W roku akademickim 2012/2013 Parlament Studencki UEK dołożył wszelkich starań, aby poprawić byt studentów na uczelni. Dzięki jego pracy zatwierdzono nowy Regulamin Studiów Wyższych, znowelizowano Regulamin Pomocy Materialnej oraz uruchomiono Centrum Obsługi Studenta.

Nowy Regulamin Studiów Wyższych UEK – Co się zmieniło?

Samorząd wspólnie z władzami Uczelni zaakceptował nowy regulamin studiów wyższych, który będzie obowiązywał od roku akdademickiego 2013/2014. Jednym z najważniejszych zapisów nowego regulaminu jest rozszerzenie zakresu praw studenta  wprowadzono bowiem zapis o poszanowaniu godności studentów przez wszystkich członków społeczności akademickiej. Następną ważną zmianą jest umocowanie prawne starostów, którzy teraz będą mogli reprezentować swój rok, bądź grupę, przed władzami uczelni. Zostały też doprecyzowane zasady przyznawania i odbywania się Indywidualnego Programu Kształcenia oraz dodano możliwość odbycia krótkotermonowego urlopu dziekańskiego. Podtrzymano zapis mówiący o konieczności ustaleniu terminów egzaminów (pierwszego i poprawkowego) miesiąc przed sesją. Co więcej – teraz – przypadku nie podania terminów starosta będzie miał prawo wnioskować do dziekana o ich wyznaczenie. Dzięki nowemu regulaminowi szybkość zapisów do promotorów nie będzie jedynym wyznacznikiem przyjęcia na seminarium. Parlamentowi Studenckiemu udało się także wywalczyć utrzymanie trzeciego terminu poprawy egzaminu dla studentów już studiujących. Niestety Studenci, którzy dopiero wkroczą w bramy naszej alma mater nie będą mogli wnioskować o trzeci termin. Podsumowywując nowy regulamin obliguje studentów do większej terminowości, systametyzuje wiele kwestii, a co najważniejsze przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia na UEK.

Nowy Regulamin Pomocy Materialnej – Modyfikacja punktowych osiągnięć

Poszczególne komisje stałe Parlamentu Studenckiego również miały ręce pełne roboty. Komisja Socjalna z Prorektorem ds. Kształcenia i Studentów opracowała nowelizację regulaminu pomocy materialnej. Nowy Regulamin przede wszystkim systematyzuje składanie wniosków. Zmodyfikowano listę punktowanych osiągnięć – nie będzie można już dostać punktów za odbyte praktyki, staże, szkolenia czy certyfikaty językowe. Zmiana jest dość radykalna, jednak jak wykazało badanie Koła Analizy Danych, osiągnięcie to miało ponad 50% stypendystów, zatem zmiana ta powinna doprowadzić do obniżenia progów punktowych. Zmieniono także punktację za badania naukowe prowadzone w ramach działalności w kołach naukowych. Za koordynacje konferencji naukowej czy imprezy sportowej również nie będzie można uzysać dodatkowych punktów.

Centrum Obsługi Studenta – Studencie! Masz problem ?! Przyjdź na dyżur!

Nowym przedsięwzięciem Parlamentu Studenckiego jest uruchomienie dyżurów Parlamentarzystów w Centrum Obsługi Studenta. W Pawilonie Sportowym, w pokoju nr 220 czekają na studentów Przedstawiciele PSUEK, którzy pomogą w interpretacji regulaminu, napisaniu wniosku czy też wytłumaczeniu systemu działania Uczelni. Wszystko po to, aby studenci nie czuli się osamotnieni, gdy borykają się z problem, który spotyka ich na UEK.

Ankietyzacja zajęć dydatktycznych – Twoja opinia ma znaczenie! 

Jednym z najważniejszych punktów działalności PSUEK jest działanie Komisji Dydaktycznej, która właśnie wypracowała nową treść ankiety do systemu oceny zajęć dydaktycznych. Co więcej doświadczeni członkowie PSUEK – w tym Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Joanna Bereza pojawiają się na wykładach oraz ćwiczeniach, po to aby rozwiać wszystkie wątpliwości związane z ankietami ( w tym popularny „mit“, że ankiety nie są anonimowe)
oraz zachęcić do ich wypełniania.

Mimo, że rok akademicki dobiega końca samorządowcy nie ustaną w działaniach, mających na celu poprawę jakości studiowania czy rozwijanie systemu pomocy materialnej kierowanej do studentów.