II Posiedzenie Parlamentu Studenckiego - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

II Posiedzenie Parlamentu Studenckiego

Dodano: poniedziałek, 9 września 2019 16:35

11 września o godz. 18:00, w Sali Senackiej w bud. Głównym odbędzie się II posiedzenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie kadencji 2019/2020. Przypominamy, że posiedzenia są otwarte dla wszystkich studentów.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA PARLAMENTU STUDENCKIEGO
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
W dniu 11 września 2019 roku

I. Otwarcie obrad
II.  Przyjęcie porządku obrad
III. Przyjęcie protokołu z posiedzenia wyborczego PSUEK z dnia 27 czerwca 2019 r.
IV.  Ogłoszenia zarządu
V. Dyskusja i głosowanie nad przejęciem Regulaminu studiów UEK
VI. Dyskusja nad Regulaminem PSUEK
VII.  Dyskusja nad pomocą materialną dla studentów UEK w roku akademickim
2019/2020
VIII. Wolne wnioski
IX.  Zamknięcie obrad