III Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

III Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dodano: niedziela, 10 marca 2019 17:47

W dniach 5-6 marca 2019 roku w Radoczy, odbyło się III Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Jakość kształcenia w ustawie 2.0 – konsekwencje dla UEK”.

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń i dyskusja nad wyzwaniami dla naszego Uniwersytetu wobec obowiązujących założeń legislacyjnych oraz zmian w środowisku akademickim w zakresie budowania kultury jakości kształcenia.

W Sympozjum wzięli udział Rektor i Prorektorzy, Kierownicy Katedr, Przewodniczący Zespołów ds. Jakości Kształcenia jednostek Uczelni prowadzących działalność dydaktyczną, a także przedstawiciele studentów i doktorantów.

Sympozjum zostało zorganizowane pod patronatem JM Rektora oraz Prorektora ds. Kształcenia i Studentów przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dr. hab. Jerzego Kornasia. Sfinansowano go ze środków funduszu projakościowego Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, dzięki uprzejmości Dziekana prof. UEK dr. hab. Krzysztofa Firleja.

Sympozjum-dydaktyczne