Letnia ocena zajęć - studencie wyraź swoją opinię! - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Letnia ocena zajęć – studencie wyraź swoją opinię!

Dodano: niedziela, 11 maja 2014 18:47

 

Trwa letnia ankietyzacja zajęć na UEK. Studenci mogą oceniać zajęcia dydaktyczne, które są realizowane w semestrze letnim 2013/14. Zachęcamy do wyrażenia opinii.

Jak zawsze przed końcem semestru każdy ze studentów może ocenić realizowane przez siebie zajęcia dydaktyczne. Część zajęć jest objęta papierowymi ankietami, natomiast wszystkie zajęcia mogą zostać również ocenione przy pomocy ankiet elektronicznych, które będą dostępne po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu do 1 czerwca 2014 roku. Za realizację całego procesu jest odpowiedzialne Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Gorąco zachęcamy do rzetelnego obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces zapewnienia jakości kształcenia. Zachęcamy także do zapoznania się z infografiką na końcu postu.

Więcej informacji o ankietyzacji znajdziesz tutaj:

http://psuek.pl/ocena-zajec-dydaktycznych
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=1129
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-inne-jednostki/pion-prorektora-ds-ksztalcenia-i-studentow/biuro-pelnomocnika-ds-jakosci-ksztalcenia.html

 
W razie uwag czy sugestii dotyczących procesu ankietyzacji czy wzorów ankiet zachęcamy do kontaktu dawid.knara@psuek.pl lub bezpośrednio z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia biurojk@uek.krakow.pl