Ocena zajęć dydaktycznych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Ocena zajęć dydaktycznych

Dodano: piątek, 3 stycznia 2020 10:21

Pełna mobilizacja, jest ANKIETYZACJA!

Ankietyzacja, czyli 'Ocena zajęć dydaktycznych’ jest jednym z elementów procesu zapewniania odpowiedniej jakości kształcenia na naszej uczelni. W II połowie każdego semestru uruchomione zostają elektroniczne ankiety, które można wypełnić przez system USOS – dla studentów, którzy rekrutowali się w latach 2018 i 2019 – oraz Wirtualny Dziekanat – dla pozostałych studentów. Ankiety dotyczące lektoratów dostępne są dla wszystkich studentów w systemie USOS.

Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów jest sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć.

Co ważne, ankieta jest anonimowa, prowadzący nie ma możliwości zidentyfikowania studenta, który wypełnił daną ankietę. Zagregowane wyniki oceny zajęć dydaktycznych z dwóch semestrów danego roku akademickiego (semestru zimowego i semestru letniego ŁĄCZNIE), przekazywane są nauczycielowi oraz władzom Uczelni po zakończeniu sesji poprawkowej semestru letniego.

Jak wypełnić ankietę? 

USOS: Należy wybrać z menu [DLA STUDENTÓW], następnie z menu po lewej stronie [Moje studia – ankiety; moje ankiety].

WIRTUALNY DZIEKANAT: Należy wybrać z menu po lewej stronie [STUDIA – semestry, rozliczenia, ankiety wybranego toku studiów], a następnie [Studencka ocena jakości zajęć dydaktycznych].

UWAGA! – W obecnym semestrze, ankiety będą dostępne do 19 stycznia 2020 r.

Więcej informacji w zakładce Ocena zajęć dydaktycznych.