Oświadczenie Parlamentu Studenckiego UEK w sprawie dodatkowego terminu składania wniosków o stypendia socjalne oraz dla niepełnosprawnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Oświadczenie Parlamentu Studenckiego UEK w sprawie dodatkowego terminu składania wniosków o stypendia socjalne oraz dla niepełnosprawnych

Dodano: wtorek, 16 października 2018 20:19

 

Oświadczenie Parlamentu Studenckiego UEK w sprawie dodatkowego terminu dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

WNIOSKI O STYPENDIA – dodatkowy termin dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019.

Od 17 do 21 października 2018 r. w systemie USOSweb będzie można rejestrować elektroniczne wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Od 19 do 23 października 2018 r. konieczne jest dostarczenie do weryfikacji wydruków z systemu USOSweb wraz z załącznikami.

Składanie odbędzie się w dniach:
19-20 października 2018 r. w godz. 9:00-15:00
22-23 października 2018 r. w godz. 11:00-14:00

Miejsce: UEK, Budynek Główny, pok. 215-218 – lista pracowników
Sposób: osobiście lub przez upoważnioną osobę.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Formularze wniosków dostępne są w systemie USOSweb w menu „Wnioski” w sekcji „DLA WSZYSTKICH”.