PSUEK przygotował projekt umów student-uczelnia - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

PSUEK przygotował projekt umów student-uczelnia

Dodano: środa, 17 grudnia 2014 16:33

Lepsze zabezpieczenie studenta w umowach student – uczelnia to jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych przez ostatnią nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższy. Dlatego Parlament Studencki UEK złożył niedawno do Rektora UEK autorski projekt zmian we wzorcach umów.

Niedawna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nakazała uczelniom zmienić wzorce umów, wymieniając zapisy dotyczące odpłatności, które muszą być uwzględnione, żeby lepiej zabezpieczyć studentów, czyli słabszą stronę umowy. Niejednokrotnie w skali całego kraju zdarzało się, że uczelnie nadużywały swojej pozycji w relacji student-uczelni.

Parlament Studencki UEK, wyprzedzając działania Uczelni, przygotował własną koncepcję zmian w umowach. Projekt został złożony w Kancelarii Rektora UEK w dniu  20 listopada 2014. Poniżej przedstawiamy skrócony opis zmian:

doprecyzowanie przedmiotu umowy, czyli określenie warunków pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz ich wysokości

  • jasne wskazanie programu i planu studiów studenta
  • określenie tytułu zawodowego, który otrzyma student po ukończeniu studiów
  • jasne wskazanie regulaminu studiów wyższych UEK oraz regulaminu odpłatności UEK, który obowiązują studenta
  • zawarcie w umowie dokładnej wysokości opłat, zgodnie z wymogami nowelizacji ustawy, poprzez dodanie do niej załącznika w postaci zarządzenia Rektora UEK w sprawie wysokości opłat, wydanego jako ostatnie przed podpisaniem umowy
  • skrócenie okresu wypowiedzenia umowy umowy z miesiąca do dnia, w którym student złożył oświadczenie o jej wypowiedzeniu

 

 Pismo wraz z załącznikami można pobrać klikajac w skan pisma po prawej