Super Mentor - Plebiscyt Mentorzy UEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Super Mentor – Plebiscyt Mentorzy UEK

Dodano: czwartek, 1 lutego 2024 20:25

Plebiscyt Mentorzy UEK wchodzi w decydującą fazę! W drugim etapie pojawiła się kategoria Super Mentor, stworzona dla prowadzących, którzy wielokrotnie zdobywali uznanie studentów w poprzednich edycjach projektu! O tytuł walczy w niej sześciu prowadzących: 

  • dr inż. Paweł Turek,
  • dr Łukasz Danel,
  • dr hab. Czesława Pilarska, prof. UEK,
  • dr Jurij Renkas,
  • dr Zofia Gródek-Szostak,
  • dr Maciej Cycoń.

Poniżej znajdziecie kilka słów o nominowanych. Nie zapomnijcie oddać swoich głosów w plebiscycie, który trwa już tylko do 5 lutego. Głosowanie znajduje się pod poniższym linkiem: https://ankieter.uek.krakow.pl/s/wybierz-mentora/

 

dr inż. Paweł Turek

Adiunkt w Katedrze Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych, Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UEK oraz Kierownik zespołu analizy sensorycznej Oddziału Krakowskiego PTT.

Przewodniczący komisji ds. Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

Obszary badawcze: dobór, szkolenie i monitorowanie paneli sensorycznych, badania sensoryczne produktów, badanie wrażliwości sensorycznej, reklamacje towarów, psychologia zachowań konsumenckich, gastrofizyka.

Aktywności: kajaki, rower, gry planszowe, brydż, negocjacje z córką

 

dr Łukasz Danel

Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych UEK, Pełnomocnik Rektora UEK ds. Równego Traktowania, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”, Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Certyfikowany tutor akademicki, współzałożyciel Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE), współtwórca oraz Kierownik Programu UEK Honours „WISE”, Dyrektor kierunku MBA in Community Management (edycja online) realizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK.

W ramach pracy naukowo-dydaktycznej prowadził zajęcia na takich uczelniach jak: University of the West of Scotland, Uniwersytet Karola w Pradze, Abertay University (Dundee), University of Lisbon, Agricultural University of Athens, Universita di Roma LUMSA, University of Alcala, University of the Balearic Islands oraz University of Central Lancashire Cyprus.

Autor kilku monografii naukowych, współredaktor naukowy kilku prac zbiorowych, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu politologii, a także referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Laureat licznych nagród Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W latach 2011-2023 wielokrotny laureat plebiscytu “MENTORZY UEK” na najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

dr hab. Czesława Pilarska, prof. UEK

Czesława Pilarska jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 1993 roku jest związana z Katedrą Mikroekonomii. W 2002 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w okresie transformacji systemowej”. Stopień doktora habilitowanego został jej nadany przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2019 roku. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł „Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej”.

Prof. Pilarska, oprócz prowadzenia wykładów i ćwiczeń z mikroekonomii, jest również promotorem i recenzentem wielu prac studentów studiów licencjackich i magisterskich. W obszarze zainteresowań badawczych prof. Pilarskiej znajdują się: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, internacjonalizacja przedsiębiorstw, raje podatkowe, a także innowacyjność i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki.

Prof. Pilarska opublikowała łącznie ponad 50 publikacji, w tym 4 monografie. Ponadto brała udział w 40 konferencjach naukowych. Prof. Pilarska poza działalnością naukową jest również zaangażowana w działalność organizacyjną w Uczelni. W latach 2012-2020 była członkiem Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie jest członkiem Uczelnianej Rady Doskonałości Dydaktycznej. Aktywnie działa również w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (PTE). Jest członkiem Rady Naukowej tego Towarzystwa oraz została wybrana Wiceprezeską Zarządu Krakowskiego Oddziału PTE.  Od wielu lat prof. Pilarska zaangażowana jest także w szerzenie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży. W ramach PTE koordynuje organizację zawodów szkolnych i okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE), pełniąc funkcję Przewodniczącej Komitetu Okręgowego OWE w Krakowie oraz jurorki tejże Olimpiady.

Jej hobby to gra w szachy. W latach 1987-1991 była trzykrotną Mistrzynią Polski w szachach, w tym dwukrotnie w kategorii młodzieżowej, a w 1991 roku Mistrzynią Polski kobiet. Posiada również tytuł mistrzyni międzynarodowej (Women International Master, WIM) w tej dyscyplinie sportu. Przez wiele lat reprezentowała barwy Krakowskiego Klubu Szachistów. Obecnie nie jest czynną zawodniczką, choć nadal ma kontakt z szachami. Czasem lubi zagrać partię na chesscomie, ale największą przyjemność sprawia jej kibicowanie siostrzeńcowi, arcymistrzowi  Janowi-Krzysztofowi Dudzie, któremu przekazała „miłość” do tej gry. Janek w 2021 roku zdobył Puchar Świata w szachach.

 

Dr Jurij Renkas

Urodził się 6 maja 1988 roku na Ukrainie. W 2010 roku ukończył studia na Wydziale Rachunkowości i Finansów Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego uzyskując tytuł magistra. Po ukończeniu studiów otrzymał Stypendium Rządu RP dla Młodych Naukowców na staż naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z którym od 2012 roku powiązał swoją działalność zawodową. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę z zakresu teorii kapitału ludzkiego. Po uzyskaniu stopnia doktora prowadzi zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach studiów licencjackich i magisterskich w formie seminariów, wykładów i ćwiczeń (w tym także w formie laboratoriów komputerowych). 

Obecnie na gruncie teorii rachunkowości rozwija zagadnienia związane z pomiarem kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń. Liczba publikacji naukowych przekroczyła 85 pozycji. Jego monografia pt. ”Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę” została wyróżniona nagrodą w programie „Science UA 2022” organizowanym przez Akademię Doskonałości w Rachunkowości we współpracy z Narodowym Bankiem Ukrainy i Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym im. Wadyma Hetmana za wkład w badania naukowe prowadzone na gruncie ukraińskiej gospodarki.

Pasjonat krajów basenu Morza Śródziemnego.

 

Dr Zofia Gródek-Szostak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pasjonuje mnie  moja praca. Staram się w studentach zaszczepić „bakcyla” pracy naukowej dlatego współorganizuję studenckie sesje naukowe referatowe i posterowe.

Ponieważ otaczający świat jest dynamiczny, jednocześnie przeraża i fascynuje, więc pomagam studentom spojrzeć „poza widnokrąg” aby lepiej zrozumieli meandry i wyzwania  zarzadzania organizacjami.

Na zajęciach często odwołuję się do przykładów z historii świata czy popkultury, które pomagają mi pokazać związki przyczynowo – skutkowe decyzji podejmowanych w procesie zarządzania.

 

dr Maciej Cycoń

Pracownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu finansów, w tym w szczególności ubezpieczeń i dodatkowych form zabezpieczenia emerytalnego. Wykonawca i współwykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych. Autor pracy doktorskiej pt. Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego,  nagrodzonej I miejscem w Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego oraz specjalną Nagrodą Prezesa ZUS dla najlepszej pracy doktorskiej, a także wyróżnionej w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Wielokrotnie zwyciężał w studenckim plebiscycie na najlepszego prowadzącego „Mentorzy UEK”, a także uzyskiwał nagrody rektora za działalność dydaktyczną.  Promotor prac licencjackich zwycięskich i nagradzanych w konkursach Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Opiekun kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych autorstwa członków Koła Naukowego Ubezpieczeń „Risk Management”. 

Wykładowca na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prowadził liczne szkolenia z zakresu finansów i planowania biznesowego oraz zajęcia w ramach uniwersytetów III wieku. Współautor dwóch podręczników akademickich, zbioru zadań oraz koordynator kilku projektów dydaktyczno-naukowych. Certyfikowany tutor akademicki. 

Związany z branżą doradztwa gospodarczego. Autor wielu biznes planów i innych opracowań planistycznych, zrealizowanych na potrzeby kredytów oraz dotacji unijnych. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy (KNF) na brokera ubezpieczeniowego.