Szkoła Orłów - zostań najlepszym - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Szkoła Orłów – zostań najlepszym

Dodano: poniedziałek, 21 października 2019 11:25

Od roku akademickiego 2018/2019 nasza uczelnia bierze udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Szkoła Orłów”.

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Tutoring to metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału studentów oraz motywowaniu ich do samodzielnej pracy. Polega na regularnych spotkaniach tutora ze studentem-tutorantem.

 

Rozpoczynamy II etap projektu, którego celem jest wybór trzech najlepszych studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Udział w projekcie wiąże się z otrzymywaniem comiesięcznego stypendium.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do projektu „Szkoła Orłów” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

  • zaświadczenie z Dziekanatu poświadczające średnią ocen po pierwszym roku od 4,8,

oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty poświadczające:

  • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego,
  • udział w projektach badawczych,
  • referaty naukowe (wygłaszane na Konferencjach)
  • dodatkowe aktywności (np. koła naukowe, wolontariat).
  • 28 października 2019 r. rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: szkola.orlow@uek.krakow.pl

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.