Termin odbioru decyzji - stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Termin odbioru decyzji – stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Dodano: czwartek, 15 listopada 2018 16:18

TERMIN ODBIORU DECYZJI 

– Stypendium socjalne

– Specjalne dla osób niepełnosprawnych

– Zapomogi

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UEK, stypendium podlega wypłacie z chwilą odebrania decyzji przez studenta lub jej doręczenia.

Decyzję można odebrać osobiście lub przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika.

 

Termin odbioru:

16 11 2018r.  (piątek)                      9:00 – 15:00

17.11.2018r.  (sobota)                      9:00 – 13:00

19.11.2018r.  (poniedziałek)            9:00 – 14:00

 

Miejsce:  Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów (Budynek Główny, pok. 215 – 218)