Ubezpieczenie NFZ - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Ubezpieczenie NFZ

Dodano: niedziela, 7 stycznia 2018 17:31

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ jest niezwykle ważną sprawą, a w czasie studiów mogą zajść okoliczności, które spowodują pewne problemy z nim związane (przykładowo zawarcie małżeństwa lub śmierć rodziców). Najczęściej o komplikacjach dowiadujemy się  już u lekarza, co gorsza, nierzadko w czasie nadzwyczajnych sytuacjach życiowych (np. wypadek lub ciąża). 

Każdy student ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli nie jest nim objęty z innego tytułu (ukończenie 26 roku życia, nieopłacający składek rodzice, etc). W takiej sytuacji to Uczelnia jest odpowiedzialna za wnoszenie składek za studenta, jednak co ważne, następuje to wyłącznie na jego wniosek. Za obsługę studentów w tej kwestii jest odpowiedzialny Dział Spraw Bytowych UEK.

Przypominamy, ze prawo do ubezpieczenia wygasa po skreśleniu z listy studentów lub po czterech miesiącach od ich ukończenia. W przypadku wątpliwości co do statusu ubezpieczenia, warto skontaktować się z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie.

Więcej informacji:

http://prawastudenta.edu.pl/290/ubezpieczenie-zdrowotne-korzystanie-z-uslug-lekarzy/ 

https://uek.krakow.pl/studenci/ubezpieczenia