Opłaty za studia, akademiki i organizacja roku akademickiego 2014/15 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Opłaty za studia, akademiki i organizacja roku akademickiego 2014/15

Dodano: wtorek, 1 lipca 2014 21:38

Jak będzie wyglądać przyszły rok akademicki? Czy zmienią się opłaty za studia i akademiki? Odpowiedzi na pytania znajdziecie w poniższym tekście.

Na początku czerwca zostały wydane Zarządzenia Rektora UEK dotyczące studiów w roku akademickim 2014/15. Wśród nich są mi.in dotyczące organizacji roku akademickiego 2014/15, opłat za studia, opłat za domy studenckie oraz zmianie Regulaminu Pomocy Materialnej. Poniżej prezentujemy ich szczegóły.

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2014/15 rozpocznie się 29 września 2014, a skończy 20 września 2015 roku. 

Organizacja roku na studiach stacjonarnych:

Semestr zimowy trwa od 29 września 2014 r. do 22 lutego 2015 r., w tym:

− zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia 2014r. do 6 stycznia 2015r.,
− zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 lutego do 15 lutego 2015 r.,
− zimowa przerwa semestralna trwa od 16 lutego do 22 lutego 2015 r.,
− zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca 2015 r.,
− dodatkowy dzień wolny od zajęć – 10 listopada 2014 r.

Semestr letni trwa od 23 lutego 2015 r. do 20 września 2015 r., w tym:

− letnia przerwa świąteczna trwa od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2015 r.,
− letnia sesja egzaminacyjna trwa od 15 czerwca do 28 czerwca 2015 r.,
− letnia sesja poprawkowa trwa od 7 września do 20 września 2015 r.

Organizacja roku na studiach niestacjonarnych

Semestr zimowy trwa od 29 września 2014 r. do 22 lutego 2015 r., w tym:

− zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r.,
− zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 lutego do 15 lutego 2015 r.,
− zimowa przerwa semestralna trwa od 16 lutego do 22 lutego 2015 r.,
− zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca 2015 r.,

Semestr letni trwa od 23 lutego 2015 r. do 20 września 2015 r., w tym:

− letnia przerwa świąteczna trwa od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2015 r.
− letnia sesja egzaminacyjna trwa od 22 czerwca do 5 lipca 2015 r.
− letnia sesja poprawkowa trwa od 7 września do 20 września 2015 r.

Pobierz Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 0201-21/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Opłaty za studia

Nowe zarządzenie nie wprowadza żadnych zmian w wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uczelni w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmiany opłaty za powtarzanie semestru związane z nie zaliczeniem egzaminu dyplomowego – do tej pory było to każdorazowo 1000 zł, natomiast od tego roku opłata będzie wyliczana tak jak przy pozostałych przypadkach powtarzania zajęć (100 zł za 1 pkt ECTS przypisany za seminarium).

Pobierz Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-27/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Opłaty za domy studenckie

Nowe zarządzenie nie wprowadza żadnych zmian w wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich Uczelni w stosunku do lat poprzednich. 

Pobierz Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 0201-28/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie odpłatności za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2014/2015

 

Zmiana w Regulaminie Pomocy Materialnej

Kilkanaście dni temu informowaliśmy o dodatkowej 10 racie stypendiów, które zostaną wypłacone studentom UEK w lipcu. Poniższe zarządzenie formalnie wprowadza powyższą zmianę.

Pobierz Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 0201-26/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów oraz w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie